Mẫu Website Thực phẩm – Food Recipes

Food Recipes là một Themes WordPress được thiết kế đẹp và phong phú cho các trang web liên quan đến công thức nấu ăn. Chủ đề này là hoàn hảo cho đầu bếp chuyên nghiệp và các chuyên gia nấu ăn. Food Recipes  chủ đề dễ dàng để chia sẻ kiến thức nấu ăn với các thông tin đầy đủ và hỗ trợ video.

Công cụ tìm kiếm Tối ưu hoá – Chủ đề này được mã hoá bằng tay đầy đủ và HTML của nó được tối ưu bộ nhớ các trang web của bạn xếp hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm. Chủ đề đã sử dụng tốt các thẻ h1, h2, h3.  Food Recipes được tối ưu giao diện người dùng 1 cách hợp lý.

airplanemode_active