Mẫu Website Giáo Dục – Edukids

Edukids là một template reponsive và sử dụng bootstrap HTML5.

Đây là một mẫu đẹp và tuyệt vời có thể được sử dụng để xây dựng khóa học, trường học, trường mẫu giáo, sự kiện, lớp học, hướng dẫn, bài học, học trực tuyến, giảng dạy, dạy kèm, trường đại học hoặc bất kỳ trang web liên quan đến giáo dục .

Template dễ sử dụng và có nhiều tính năng, có thư viện, có thể xem thông tin giáo viên, tổ chức các hoạt động, các khóa học, viết blog,…

airplanemode_active