Mẫu Website Công Nghệ – Tech Solutions

Tech Solutions là trang web doanh nghiệp được hiện đại hóa và là Clean Design Template. Nó cung cấp cho các nhà phát triển một nền tảng để giới thiệu kỹ năng và kỹ thuật của họ. Quảng bá trang web và ứng dụng của bạn với Tech Solutions landing page. Cách tốt nhất để giới thiệu tài sản của bạn ngay bây giờ.

Tính năng:

 • HTML5 & CSS3 hợp lệ
 • Bootstrap
 • jQuery Animations
 • Modern and Clean Design
 • Dễ dàng tùy chỉnh tương thích Cross Browser & Device
 • Well commented Code
 • Well Documented
 • Mail Box (Requires Coding)
 • Fully Responsive

Trình duyệt tương thích:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • IE 10, 11
 • Opera
 • Safari

Homepage:

airplanemode_active