Mẫu Landing Page Xmas

Landing Page Xmas là lý tưởng cho những ưu đãi đặc biệt nóng trong thời gian Giáng sinh hoặc để quảng bá sản phẩm của bạn.

Công cụ tìm kiếm Tối ưu hoá – Chủ đề này được mã hoá bằng tay đầy đủ và HTML của nó được tối ưu bộ nhớ các trang web của bạn xếp hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm. Chủ đề đã sử dụng tốt các thẻ h1, h2, h3.  Food Recipes được tối ưu giao diện người dùng 1 cách hợp lý.

 

airplanemode_active