Mẫu Landing Page – Qstore

Qstore template là một template tuyệt vời để hiển thị sản phẩm của bạn, giới thiếu sản phẩm của bạn với khách hàng.

Template này đi kèm với tất cả các trang cơ bản cho Onepage Product Showcase: Giới thiệu về chúng tôi, sản phẩm, lời chứng thực, liên hệ, …

Template được xây dựng dựa trên HTML5, CSS3, Bootstrap 3.

airplanemode_active